ADAudit Plus

Giải pháp kiểm soát thời gian thực cho Active Directory với hơn 200 báo cáo kiểm soát và email cảnh báo

So sánh các phiên bản ADAudit Plus

ADAudit Plus Standard
 • Hơn 200 báo cáo được cấu hình sẵn.
 • Kiểm tra Active Directory thời gian xác thực.
 • Theo dõi thay đổi người dùng AD, nhóm, máy tính, OU, GPO.
 • Kiểm tra đăng nhập / đăng xuất.
 • Tạo tệp, sửa đổi, xóa, truy cập, quyền.
 • Theo dõi các hoạt động hệ thống, các nhiệm vụ theo lịch trình.
 • Kiểm toán máy in & USB
 • Thông báo qua email và báo cáo theo lịch trình.
 • Tuân thủ báo cáo cụ thể.
ADAudit Plus Professional
 • Tất cả các tính năng của Phiên bản Standard.
 • Kiểm tra cài đặt đối tượng chính sách nhóm.
 • Dữ liệu cũ & mới của tất cả các thay đổi thuộc tính của Đối tượng AD.
 • Kiểm tra thay đổi quyền Active Directory.
 • Phân tích khóa tài khoản.
 • Máy chủ DNS, Lược đồ, Danh bạ & Kiểm tra cấu hình.
 • Hỗ trợ cơ sở dữ liệu MS SQL Server.
ADAudit Plus Free
 • Không giờ hết hạn.
 • 25 máy miễn phí.
 • Báo cáo được tạo từ dữ liệu nhật ký hoạt động được thu thập trong giai đoạn đánh giá / giấy phép
THÔNG TIN LIÊN HỆ TƯ VẤN PHẦN MỀM BẢO MẬT BẢN QUYỀN TẠI AT7
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ AT7
Địa chỉ: Tầng 2, Thanh Niên Media Building, 345/134 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Website: www.at7.vn | Email: sales@at7.vn

Điện thoại: 028 7300 8098

G_AT7_1