Quản lý, báo cáo và kiểm soát Office 365

Bộ sản phẩm toàn diện giúp dễ dàng quản lý và bảo mật toàn diện cho môi trường Office 365.

Quản lý Office 365

Giải pháp để quản lý, bảo mật và đảm bảo tuân thủ cho các dịch vụ Office 365.
Quản lý, báo cáo và giám sát Office 365
 • Cung cấp và quản lý hộp thư người dùng, nhóm và giấy phép hàng loạt.
 • Sử dụng các báo cáo bên ngoài cho Exchange Online, Azure Active Directory, OneDrive for Business và Skype for Business, cũng như các báo cáo về bảo mật, quản lý tuân thủ và giấy phép cho Office 365.
 • Theo dõi dịch vụ Office 365 mọi lúc và nhận thông báo qua email về sự xuống cấp dịch vụ.
 • Theo dõi các hoạt động người dùng chi tiết nhất trong Exchange Online, Azure Active Directory, OneDrive for Business, Sway và các dịch vụ khác.
 • Kiểm tra các hoạt động và thay đổi quan trọng xảy ra trong môi trường Office 365 của bạn bằng các cảnh báo tùy chỉnh cho từng dịch vụ Office 365.
 • Nhiệm vụ quản trị Office 365 để giúp nhân viên và những người dùng không phải IT thông qua ủy quyền dựa trên vai trò.
Quản lý và kiểm soát SharePoint
 • Nền tảng web, công cụ giúp quản lý và kiểm toán các máy chủ SharePoint tại chỗ và cấu hình Office 365.
 • Cung cấp khả năng hiển thị cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh cho cả các thành phần máy chủ SharePoint tại chỗ và trực tuyến.
 • Bao gồm các báo cáo ngoài luồng để giám sát các thành phần SharePoint như cơ sở dữ liệu nội dung, ứng dụng web, tuyển tập trang, danh sách và thư viện tài liệu.
 • Thực hiện kiểm toán thành phần và cấp độ bảo mật. Theo dõi thay đổi quyền, thay đổi nhóm và thay đổi vai trò mới ngay lập tức bằng các cảnh báo.
 • Giúp đáp ứng các yêu cầu tuân thủ bằng cách lưu trữ dữ liệu nhật ký kiểm toán trong khoảng thời gian linh hoạt.
Báo cáo và quản lý tập trung Office 365 và AD trên on-premise
 • Quản lý Active Directory và Office 365.
 • Tạo AD và Office 365 một bước cho người dùng thông qua các mẫu và CSV.
 • Báo cáo được xác định trước về người dùng, nhóm và giấy phép Office 365.
 • Vai trò và hỗ trợ chi tiết dựa trên OU của Office 365.
Đồng bộ và quản lý mật khẩu Office 365
 • Cho phép đồng bộ hóa mật khẩu giữa Azure AD và AD tại chỗ trong thời gian xác thực.
 • Cho phép người dùng tự thiết lập lại mật khẩu Office 365 của họ.
 • Thực thi các chính sách mật khẩu chi tiết trên AD và Office 365.
 • Gửi thông báo thay đổi mật khẩu theo thời gian xác thực cho người dùng Office 365.
THÔNG TIN LIÊN HỆ TƯ VẤN PHẦN MỀM BẢO MẬT BẢN QUYỀN TẠI AT7
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ AT7
Địa chỉ: Tầng 2, Thanh Niên Media Building, 345/134 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Website: www.at7.vn | Email: sales@at7.vn

Điện thoại: 028 7300 8098

G_AT7_1