Patch Manager Plus

Tự động quản lý bản vá lỗi của bên thứ 3 cho Microsoft SCCM
Tái định nghĩa lại trải nghiệm SCCM của bạn với Patch Connect Plus
Patch Connect Plus tích hợp với Microsoft SCCM để hỗ trợ quản lý bản sửa lỗi của bên thứ ba, với bản sửa lỗi tự động có hơn 530 bản cập nhật của bên thứ ba trên hơn 330 ứng dụng. Với tính năng ‘Quản lý ứng dụng’, việc triển khai các ứng dụng tùy chỉnh cũng được thực hiện. Ngoài ra, quản trị viên ‘Công cụ quản trị’ cung cấp 25 tiện ích thiết yếu nhất, có thể truy cập trực tiếp từ bảng điều khiển SCCM, cho trải nghiệm người dùng tối ưu.
Triển khai các bản vá không phải của Microsoft

Tăng cường quản lý bản sửa lỗi của bên thứ ba SCCM với việc triển khai tùy chỉnh và tự động cho hơn 530 bản cập nhật của bên thứ ba cho các hệ thống máy SCCM.

Tạo ứng dụng

Ý tưởng sửa các bản sửa từ bên ngoài. Tạo các ứng dụng phần mềm theo mong muốn của người dùng trong SCCM / Intune với patch Connect Plus: Quản lý ứng dụng SCCM và Quản lý ứng dụng Intune.

Quản lý máy người dùng SCCM

Tối ưu hóa các hoạt động SCCM cơ bản của người dùng như xử lý sự cố, quản lý khách hàng, v.v., dễ dàng sử dụng công cụ quản trị của Patch Connect Plus.

Xuất bản danh mục cập nhật

Đơn giản hóa việc sửa lỗi của bên thứ ba trong SCCM bằng cách thêm Danh mục cập nhật của Patch Connect Plus vào SCCM 1806 trở lên.

Thực hiện quản lý các bản vá không phải của Microsoft với bộ công cụ mạnh mẽ

Tự động vá lỗi cho bên thứ 3

Bảo vệ hệ thống của bạn khỏi các mối đe dọa bảo mật với sửa lỗi thường xuyên. Thực hiện quản lý bản sửa lỗi của bên thứ 3 cho các hệ thống dễ bị tổn thương tự động, sử dụng cơ sở hạ tầng quản lý bản sửa lỗi SCCM.

Plug-in thuần cho SCCM

Sửa lỗi các ứng dụng bạn muốn, ngoài việc lọc qua danh sách đầy đủ các ứng dụng của bên thứ ba trong bảng điều khiển SCCM. Plug-in gốc này liệt kê mọi cập nhật của bên thứ ba có sẵn, cùng với các báo cáo đầy đủ về tất cả các máy.

Quản lý ứng dụng Intune/SCCM

Tạo các ứng dụng cho SCCM / Intune từ kho ứng dụng được hỗ trợ rộng lớn. Người dùng cũng có thể tùy chỉnh triển khai ứng dụng theo nhu cầu với các tập lệnh triển khai và các mẫu được xác định trước.

Công cụ quản trị

Thực hiện một loạt các chức năng thiết yếu như vận hành máy theo yêu cầu, xử lý sự cố máy và các hành động quản lý hệ thống ngay từ bảng điều khiển SCCM.

Tùy chỉnh kịch bản trước và sau triển khai

Có được một phạm vi rộng các tùy chọn tùy chỉnh cho các bản sửa lỗi trước khi triển khai. Người dùng có thể điều chỉnh việc triển khai với mẫu triển khai được xác định trước hoặc tạo riêng với các tập lệnh trước / bài tùy chỉnh.

Tự động phát hiện và xuất bản các bản vá

Phát hiện các ứng dụng mới được thêm vào qua mạng và xuất bản tự động. Điều này sẽ giúp tìm danh sách các ứng dụng được cài đặt, cũng thông báo bất cứ khi nào một ứng dụng mới được phát hiện qua mạng.

Tùy chỉnh kịch bản trước và sau triển khai

Có được một phạm vi rộng các tùy chọn tùy chỉnh cho các bản sửa lỗi trước khi triển khai. Người dùng có thể điều chỉnh việc triển khai với mẫu triển khai được xác định trước hoặc tạo riêng với các tập lệnh trước / bài tùy chỉnh.

Báo cáo triển khai

Nhận dữ liệu về triển khai SCCM liệt kê các máy khách dựa trên các tiêu chí như bản sửa lỗi đã cài đặt, bản sửa lỗi bị thiếu và cài đặt không thành công.

So sánh các phiên bản Patch Connect Plus

Bản Standard
 • Xuất bản 305 danh mục cập nhật của bên thứ ba lên SCCM
 • SCCM phiên bản 1806 trở lên và danh mục cho SCUP
Bản Professional
 • Xuất bản tự động của 315 ứng dụng của bên thứ ba.
 • Tất cả các phiên bản của SCCM.
 • Tự động phát hiện và xuất bản ứng dụng.
 • Trình cắm riêng cho SCCM.
 • Triển khai tùy chỉnh.
 • Hỗ trợ nhiều người dùng.
 • Báo cáo triển khai.
 • Triển khai các bản sửa lỗi của bên thứ ba với WSUS.
Bản Enterprise
Gồm các tính năng của bản Professional
 • Quản lý ứng dụng SCCM / Intune
 • Công cụ quản trị