O365 Manager Plus

Tự động hóa quản trị người dùng và hòm thư Office 365
 • Tự động quản lý các công việc
 • Kiểm soát các hoạt động tự động
 • Cấu hình các chính sách tự động theo sự kiện
 • Tùy chỉnh các nguồn dữ liệu
O365 Manager Plus là gì?

O365 Manager Plus là một công cụ tiện ích cho Office 365, giúp báo cáo, quản lý, giám sát, kiểm tra và tạo các cảnh báo cho các hoạt động quan trọng. Với giao diện thân thiện, giúp bạn dễ dàng quản lý Exchange Online, Azure AD, OneDrive for Business, Teams và các dịch khác trong Office 365.

O365 Manager Plus cung cấp đầy đủ các báo cáo cấu hình sẵn cho Office 365 và giúp bạn thực hiện các công việc phức tạp bao gồm quản lý người dùng, hòm thư hàng loạt, bảo mật ủy quyền… Giám sát các dịch vụ Office 365 24/7 và nhận thông báo qua email tức thì khi dịch vụ ngừng chạy. O365 Manager Plus giúp giảm bớt quản lý tuân thủ với các báo cáo tuân thủ tích hợp và cung cấp các tính năng cảnh báo và kiểm tra nâng cao để giữ an toàn cho các thiết lập Office 365 của bạn.

Các tính năng chính của O365 Manager Plus

Báo cáo cho Office 365
O365 Manager Plus cung cấp hơn 700 báo cáo được cấu hình sẵn trên Exchange Online, Azure Active Directory, Skype for Business, OneDrive for Business và các dịch vụ Office 365 khác. Các báo cáo có thể được lên lịch và xuất sang định dạng PDF, CSV, XLS hoặc HTML.
Với báo cáo O365 Manager Plus, bạn có thể:
 • Giám sát lưu lượng hộp thư và hiểu việc áp dụng Exchange Online trong tổ chức của bạn.
 • Xác định các email spam độc hại để giữ an toàn cho môi trường Exchange Online của bạn.
 • Xác định người dùng không hoạt động, giấy phép sắp hết hạn và mật khẩu sắp hết hạn với các báo cáo trên Azure Active Directory để thực hiện các hành động phủ đầu và tránh hậu quả không mong muốn.
 • Xem thống kê sử dụng Skype for Business và OneDrive for Business.
 • Đảm bảo rằng các tiêu chuẩn tuân thủ CNTT như SOX, PCI-DSS, HIPAA, GLBA và FISMA được đáp ứng với sự trợ giúp của các báo cáo tuân thủ.
Kiểm tra và cảnh báo cho Office 365
Với các báo cáo kiểm soát theo tích hợp sẵn để theo dõi các sự kiện xảy ra trong môi trường Office 365, giúp ưu tiên các hoạt động và tránh các kết quả không mong muốn. 
Với báo cáo O365 Manager Plus, bạn có thể:
 • Theo dõi người dùng đăng nhập, đăng xuất để giám sát thói quen của người dùng Office 365.
 • Giám sát bản quyền thay đổi bởi người dùng để tránh các vấn đề liên quan tới bản quyền.
 • Giám sát quyền hòm thư và thay đổi sở hữu để giữ môi trường Exchange Online luôn được giám sát.
 • Tạo các cảnh báo với tin nhắn tùy chỉnh để gửi tới người quản trị cho các tình huống cụ thể.
 • Quản trị email về hành động kích hoạt cảnh báo để giúp xác định vị trí nguồn của các hành động ngay lập tức.
Quản lý Office 365
O365 Manager Plus giúp quản lý Office 365 dễ dàng với các tính năng chuyên nghiệp. Cho phép bạn quản lý người dùng, hòm thư, bản quyền và danh bạ hàng loạt, qua đó giúp giảm thời gian tiêu tốn cho các công việc quản lý.
Với báo cáo O365 Manager Plus hỗ trợ cho các công việc quản lý, bạn có thể:
 • Đặt lại mật khẩu hàng loạt để giảm thời gian đặt lại mật khẩu cho từng người dùng.
 • Quản lý các hoạt động người dùng hàng loạt như thay đổi quyền người dùng, thay đổi thuộc tính… Loại bỏ việc phải chọn từng người dùng để thực hiện từng việc.
 • Thêm/ xóa bản quyền hàng loạt để đơn giản hóa việc quản lý bản quyền.
 • Cấu hình các nhóm hàng loạt và kiểm soát xem họ nhận được email nội bộ hay bên ngoài.
 • Nhanh chóng tạo người dùng, nhóm và tạo liên hệ Office 365 với các mẫu quản lý.
 • Tự động hóa tất cả các tác vụ quản lý hòm thư, người dùng với sự trợ giúp của các chính sách tự động.
Giám sát Office 365
Theo dõi tình trạng của Exchange Online, Azure AD, OneDrive for Business và các dịch vụ khác của Office 365 toàn thời gian từ một bảng điều khiển trung tậm
Với O365 Manager Plus, bạn có thể:
 • Nhận các email thông báo thời gian thực khi các dịch vụ ngừng chạy và xem tính khả dụng của các endpoint.
 • Xem tổng số sự cố và các tư vấn cho các dịch vụ Office 365 của bạn từ bảng Service Health.
 • Xem các thông tin chi tiết về số người dùng bị ảnh hưởng bởi sự cố và trạng thái sự cố hiện tại, thời gian sự cố bắt đầu và kết thúc.
 • Truy cập lịch sử giám sát trạng thái các dịch vụ Office 365 trong vòng 30 ngày.
 • Xem biểu đồ mô phỏng trạng thái và hiệu suất của các tính năng và endpoint Office 365.
Hỗ trợ ủy quyền Office 365
Với O365 Manager Plus, bạn sẽ không bị giới hạn bởi các quyền mặc định như trong Office 365. Lựa chọn kết hợp giữa các nhiệm vụ như báo cáo, quản lý, kiểm tra và cảnh báo để tạo ra các quyền riêng cho bạn. Áp dụng được trên nhiều tenant và domain khác nhau.
Với O365 Manager Plus, bạn có thể:
 • Tạo các tài khoản kỹ thuật để ủy quyền công việc cho các người dùng không có quyền admin như kỹ thuật helpdesk, lễ tân, hành chính để giảm các công việc cho quản trị viên AD.
 • Tạo các quyền tùy chỉnh bằng cách kết hợp các quyền như báo cáo, quản lý, kiểm tra.
 • Kiểm tra các hoạt động kỹ thuật đang thực hiện trong môi trường Office 365.
 • Giám sát các hoạt động quản trị với các thông tin chi tiết.
 • Xem các tóm tắt về các tenant Office 365, các công việc quản trị, báo cáo và các hồ sơ ủy quyền nhiệm vụ cho từng kỹ thuật viên.

So sánh các phiên bản O365 Manager Plus

O365 Manager Plus Standard
 • Hỗ trợ không giới hạn cho 25 user/mailbox
 • Bản quyền vĩnh viễn hoặc thuê bao hàng năm.
Các tính năng được hỗ trợ
 • Hơn 500 báo cáo cho các dịch vụ Office 365
 • Quản lý Office 365
 • Thông báo mật khẩu hết hạn
 • Ủy quyền hỗ trợ
O365 Manager Plus Professional
 • Hỗ trợ không giới hạn cho 25 user/mailbox
 • Bản quyền vĩnh viễn hoặc thuê bao hàng năm.
Các tính năng được hỗ trợ
 • Hơn 500 báo cáo cho các dịch vụ Office 365
 • Kiểm soát và cảnh báo cho Office 365
 • Giám sát tình trạng Office 365
 • Quản lý Office 365
 • Thông báo mật khẩu hết hạn
 • Ủy quyền hỗ trợ
O365 Manager Plus Free
 • Hỗ trợ cho 25 user/mailbox
 • Không mất phí
 • Hỗ trợ các tính năng trong bản Standard
THÔNG TIN LIÊN HỆ TƯ VẤN PHẦN MỀM BẢO MẬT BẢN QUYỀN TẠI AT7
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ AT7
Địa chỉ: Tầng 2, Thanh Niên Media Building, 345/134 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Website: www.at7.vn | Email: sales@at7.vn

Điện thoại: 028 7300 8098

G_AT7_1