Giải pháp quản lý
Active Directory

Giải pháp quản lý Active Directory

Giải pháp quản lý truy cập và định danh cho môi trường Windows
Quản lý và báo cáo Active Directory
 • Nền tảng web, công cụ quản lý Active Directory kết hợp với các tùy chọn quản lý trên di động thông qua ứng dụng iPhone và Android.
 • Quản lý Active Directory , Office 365 & Exchange cả 3 đều có cùng một giao diện. Tạo tài khoản cá nhân trong 1 bước với AD, O365, Exchange, Google Apps & Skype for Business / Lync.
 • Tạo số lượng lớn người dùng thông qua các mẫu và CSV.
 • Hơn 150 báo cáo có sẵn bao gồm bảo mật, tuân thủ (SOX / HIPAA), danh sách phân phối và báo cáo.
 • Cài đặt lại mật khẩu, mở khóa / bật / tắt tài khoản.
 • Hỗ trợ sơ bộ dựa trên Role – and OU-based.
 • Tự động hóa các tính năng quan trọng như dọn dẹp các tài khoản AD cũ.
Quản lý mật khẩu Active Directory
 • Nền tảng web, tự cập nhật mật khẩu qua các ứng dụng quản lý mật khẩu trên Ios và Android mọi lúc.
 • Cho phép người dung thiết lại hoặc thay đổi mật tài khoản mà không cần sự can thiệp của IT.
 • Tự động nhắc người dùng qua email / SMS về mật khẩu bị xâm nhập và tài khoản sắp hết hạn.
 • Cho phép người dùng cập nhật chi tiết hồ sơ như thông tin liên hệ trong Active Directory
 • Tự động đồng bộ hóa mật khẩu Active Directory theo thời gian thực trên nhiều ứng dụng.
 • Cài đặt lại mật khẩu, mở khóa / bật / tắt tài khoản.
 • Tự động đồng bộ hóa mật khẩu với Google Apps, Office 365, Salesforce, IBM AS400, và nhiều hơn nữa.
Báo cáo và kiểm soát thay đổi trên AD
 • Nền tảng web, công cụ Active Directory có thể theo dõi tất cả các hoạt động, bao gồm các thay đổi của cá nhân, nhóm, máy tính, GPO và OU.
 • Kiểm tra máy chủ Windows, cụm chuyển đổi dự phòng, NetApp để thay đổi tài liệu đối với tệp và thư mục, quyền truy cập kiểm toán, v.v.
 • Giám sát mọi sự đăng nhập và đăng xuất của người dùng, bao gồm những lần đăng nhập thành công và thất bại trên mạng máy chủ.
 • Theo dõi các máy chủ Windows, FIM, máy in và thay đổi USB với những hoạt động sự kiện tóm tắt, theo dõi các hoạt động ứng dụng, chính sách và hệ thống.
 • Có sẵn hơn 150 mẫu báo cáo kiểm toán có sẵn để sử dụng với các cảnh báo email tức thì để đảm bảo an ninh và đáp ứng các yêu cầu tuân thủ CNTT
Báo cáo và kiểm soát thay đổi trên Exchange Server
 • Nền tảng web, báo cáo và kiểm toán thay đổi các giải pháp cho ứng dụng MS Exchange.
 • Theo dõi và giám sát cơ sở hạ tầng của doanh nghiệp qua ActiveSync của doanh nghiệp và kho của các thiết bị thông minh liên quan.
 • Các báo cáo về việc sử dụng Outlook Web Access, lưu lượng truy cập và tăng dung lượng lưu trữ hộp thư.
 • Hỗ trợ các báo cáo tùy chỉnh sử dụng bộ lọc dữ liệu, cập nhật lịch tự động và tạo báo cáo đa dạng.
 • Cung cấp tính năng kiểm toán để cho phép điều tra sự đăng nhập hộp thư trái phép và các thay đổi quan trọng khác.
Kiểm soát file server và tìm kiếm dữ liệu
 • Công cụ phân tích lưu trữ và kiểm tra lưu trữ máy chủ Windows theo thời gian thực dựa trên web giúp đáp ứng bảo mật dữ liệu, quản lý thông tin và nhu cầu tuân thủ.
 • Theo dõi và phân tích quyền truy cập vào các tệp và thư mục một cách truy sâu, ghi lại các mẫu đã truy cập và kiểm tra quyền chia sẻ và quyền NTFS.
 • Tối ưu hóa không gian lưu trữ bằng cách giảm đi sự lưu trữ của các tệp cũ hoặc không còn kinh doanh.
 • Giúp người dung hiểu biết sâu sắc về việc sử dụng dung lượng ổ đĩa và xem các thuộc tính tệp và thư mục.
 • Chủ động trả lời các vi phạm an ninh bằng thông báo email ngay lập tức. Phát hiện và truy cập ransomware để cảnh báo truy cập hàng loạt và tự động hóa phản ứng.
 • Tuân thủ SOX, HIPAA, FISMA, PCI, GLBA, GDPR và các nhiệm vụ quy định khác.
Quản lý, báo cáo và giám sát Office 365
 • Hơn 500 báo cáo mở rộng và đầy đủ về Exchange Online, Azure Active Directory, OneDrive for Business, Skype for Business và các dịch vụ khác của Office 365.
 • Quản lý Office 365 cho phép người dùng tạo tài khoản dưới số lượng lớn.
 • Người dùng sẽ được theo theo dõi phần mềm trong suốt quá trình sử dụng và tự động gửi email khi phần mềm hết hạn.
 • Thiết lập giám sát Office 365 có các tính năng quản lý như: Exchange Online và Azure Active Directory.
 • Theo dõi các hoạt động người dùng chi tiết nhất trong Exchange Online, Azure Active Directory, OneDrive for Business, Sway và các dịch vụ khác.
 • Kiểm tra các hoạt động và thay đổi quan trọng xảy ra trong Office 365 của người dùng bằng các cảnh báo tùy chỉnh cho từng dịch vụ Office 365.
 • Phần mềm Office 365 giúp nhân viên và những người dùng không phải CNTT khác thông qua ủy quyền dựa trên vai trò.
Sao lưu, khôi phục AD, Office 365, Exchange
Active Directory
 • Sao lưu đối tượng AD toàn diện như người dùng, nhóm, GPO, OU, thuộc tính Exchange, thông tin DNS, máy tính và danh bạ và khôi phục chúng một phần hoặc hoàn toàn.
 • Khởi động lại phục hồi miễn phí: Thực hiện các hoạt động khôi phục mà không phải khởi động lại DC của người dùng, do đó đảm bảo có sẵn DC liên tục.
 • Duy trì sao lưu : Xác định thời gian lưu cho các bản sao lưu của người dùng và tự động loại bỏ bản sao lưu đầy đủ cũ nhất và các bản sao lưu gia tăng liên quan của nó khi đạt đến giới hạn.
 • Phục hồi AD : Quay lại AD về điểm sao lưu trước đó và hoàn tác tất cả các thay đổi được thực hiện cho các đối tượng sau thời điểm đó.
Office 365
 • Sao lưu cộng dồn: sao lưu các thay đổi được thực hiện cho hộp thư và trang web kể từ chu kỳ sao lưu cuối cùng.
 • Sao lưu toàn bộ tất cả các hộp thư trong môi trường Exchange Online của người dùng, bao gồm tất cả email, mục lịch, danh bạ, tạp chí, ghi chú, bài đăng và tác vụ của người dùng và khôi phục chúng khi cần.
 • Sao lưu tất cả các tuyển tập trang, trang, danh sách và thư viện tài liệu trong môi trường SharePoint Online và khôi phục chúng khi cần.
 • Sao lưu tất cả các tệp và thư mục trong môi trường OneDrive for Business của người dùng và khôi phục chúng nhanh chóng.
Exchange
 • Sao lưu tất cả các mục trong hộp thư Exchange của người dùng bao gồm tất cả email, mục lịch, danh bạ, tạp chí, ghi chú, bài đăng và tác vụ.
 • Khôi phục toàn bộ hộp thư về trạng thái sao lưu hoặc thậm chí khôi phục các mục riêng lẻ như một email hoặc sự kiện lịch.
 • Xuất toàn bộ hộp thư, hoặc chỉ một phần trong số chúng sang định dạng PST để lưu trữ an toàn.
Quản lý và kiểm soát SharePoint
 • Công cụ nền tảng web để quản lý và kiểm soát SharePoint Server trên on-premise và các cấu hình Office 365.
 • Cung cấp khả năng hiển thị hạ tầng toàn diện cho cả các thành phần SharePoint Server trên on-premise và SharePoint Online.
 • Chứa các báo cáo thông minh để giám sát các thành phần SharePoint như là các nội dung, dữ liệu, ứng dụng web, các trang, thư viện…
 • Thực hiện kiểm tra theo cấp độ thành phần và cấp độ bảo mật. Theo dõi thay đổi quyền, nhóm và vai trò mới với các cảnh báo.
 • Giúp đáp ứng các yêu cầu tuân thủ bằng cách lưu trữ dữ liệu log trong khoảng thời gian linh hoạt.
Tích hợp quản lý truy cập và định danh
 • Giải pháp tích hợp nhận dạng và quản lý truy cập (IAM).
 • Cho phép cung cấp người dùng, tự cập nhật mật khẩu, bảo mật Windows và kiểm tra máy chủ tệp và báo cáo Exchange.
 • Cung cấp bảng điều khiển đơn, tích hợp để giúp hệ thống Active Directory an toàn hơn, tuân thủ và dễ quản lý hơn.
Giải pháp phân tích lưu trữ và bảo mật tệp tin
 • Quản lý dữ liệu ROT: Xác định vị trí và lọc dữ liệu dư thừa, lỗi thời và tầm thường (ROT) và các tệp rác khác để lấy lại bộ nhớ chính.
 • Phân tích không gian đĩa: Theo dõi sử dụng đĩa và thông báo cho quản trị viên khi dung lượng trống giảm xuống dưới giới hạn được cấu hình sẵn.
 • Phân tích quyền: Tạo báo cáo tức thì về các quyền hiệu quả của người dùng và xác định ai có quyền truy cập dữ liệu quan trọng trong kinh doanh của người dùng.
 • Quét rủi ro dữ liệu: Xác định dữ liệu dễ bị tổn thương nhất trước các mối đe dọa bảo mật, chẳng hạn như các thư mục bị phơi sáng quá mức, các tệp bị thừa kế bị hỏng và các tệp bị nhiễm ransomware.
 • Quản lý tệp không sử dụng: Tìm và quản lý các tệp thuộc sở hữu của người dùng không hoạt động, bị vô hiệu hóa hoặc bị xóa.
THÔNG TIN LIÊN HỆ TƯ VẤN PHẦN MỀM BẢO MẬT BẢN QUYỀN TẠI AT7
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ AT7
Địa chỉ: Tầng 2, Thanh Niên Media Building, 345/134 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Website: www.at7.vn | Email: sales@at7.vn

Điện thoại: 028 7300 8098

G_AT7_1