Giải pháp hợp nhất báo cáo và quản lý cho Active Directory, ExchangeOffice 365
Xây dựng hỗ trợ cho hệ sinh thái Microsoft
Giải pháp báo cáo và quản lý Active Directory (AD) cho phép quản trị viên và kỹ thuật viên dễ dàng quản lý các đối tượng AD và tạo báo cáo tức thì chỉ với một nút bấm!
Báo Cáo Người Dùng Active Directory
Thêm người dùng đồng thời cho nhiều nền tảng như: AD, Exchange Server, Office 365, G Suite...
Quản lý người dùng hàng loạt trên AD
Tạo và quản lý đồng loạt tài khoản người dùng AD bằng các tệp CSV và các mẫu tùy chỉnh.
Quản Lý Mật Khẩu AD
Đặt lại mật khẩu của người dùng và cài đặt cấu hình định dạng như người dùng phải thay đổi mật khẩu cho lần đăng nhập tiếp theo.
Thêm người dùng toàn diện
Thêm người dùng đồng thời cho nhiều nền tảng như: AD, Exchange Server, Office 365, G Suite...
Quản lý người dùng hàng loạt trên AD
Tạo và quản lý đồng loạt tài khoản người dùng AD bằng các tệp CSV và các mẫu tùy chỉnh.
Quản Lý Mật Khẩu AD
Đặt lại mật khẩu của người dùng và cài đặt cấu hình định dạng như người dùng phải thay đổi mật khẩu cho lần đăng nhập tiếp theo.
Báo Cáo Người Dùng Active Directory
Xác định tài khoản người dùng bị vô hiệu hóa, bị khóa và đã hết hạn mà không sử dụng được tập lệnh. Thực hiện các hoạt quản lý từ các báo cáo.
Báo Cáo Đăng Nhập Người Dùng Active Directory
Tạo báo cáo về các lần đăng nhập người dùng, không hoạt động, lỗi đăng nhập, người mới sử dụng bằng cách báo cáo tích hợp.
Báo Cáo Quyền NTFS
Liệt kê các thư mục được chia sẻ trong máy chủ tệp và các quyền giúp người dùng và các nhóm có quyền truy cập vào các thư mục cụ thể trong tệp máy chủ.
Báo Cáo Nhóm Active Directory
Xem các nhóm bảo mật và phân phối với danh sách các thành viên của nhóm bao gồm người dùng và các nhóm không có tập lệnh.
Báo Cáo Tuân Thủ
Chứng minh sự tuân thủ các quy định về IT như SOX, HIPAA, PCI, GLBA và GDPR bằng các báo cáo. Xuất báo cáo ở định dạng PDF, HTML, CSV và XLSX.
Báo Cáo Office 365 Và Exchange
Liệt kê tất cả người dùng Office 365, giấy phép, người dùng không hoạt động, người dùng kích hoạt ActiveSync, người dùng kích hoạt hộp thư, người dùng không có hộp thư, thành viên của các nhóm phân phối, v.v.
Chế Độ Rảnh Tay Cho Người Dùng
Tự động tạo tài khoản người dùng trong AD, Office 365 và Exchange cùng một lúc.
Tự Động Dọn Dẹp AD
Môi trường AD của người dùng bằng cách xác định các tài khoản cũ và từ chối những tài khoản không xác định.
Quản Lý Giấy Phép Office 365 Tiết Kiệm Thời Gian
Xác định người dùng không hoạt động và tự động thu hồi giấy phép Office 365 của họ.
Đặt Giới Hạn Thời Gian Cho Thành Viên Nhóm
Thêm người dùng vào nhóm và tự động thu hồi tư cách thành viên nhóm sau một khoảng thời gian xác định.
Cung Cấp Hộp Thư Exchange Tự Động
Tạo hộp thư Exchange cho người dùng và đặt thuộc tính hộp thư trong khi tạo.
Điều Khiển Tự Động
Thực hiện quy trình phê duyệt để xác minh các nhiệm vụ ở mọi giai đoạn trong quy trình tự động hóa.
Hệ Thống Phòng Chống Tấn Công
Cung cấp cho kỹ thuật viên hỗ trợ giúp thực hiện các nhiệm vụ Active Directory mà không thay đổi quyền của họ trong Active Directory
Cấu Trúc Chi Tiết Trên OU
Đặt ranh giới hành chính như OU hoặc tên miền trong khi giao nhiệm vụ cho kỹ thuật viên.
Thông Báo Qua Email Và SMS Về Thay Đổi
Cập nhật người dùng có liên quan về các nhiệm vụ quản lý Active Directory đã hoàn thành.
Hỗ Trợ Báo Cáo Với Kỹ Thuật Viên
Có được một danh sách đầy đủ tất cả các hành động AD được thực hiện bởi các kỹ thuật viên để vượt qua kiểm toán tuân thủ.
Hành Động Quản Trị Viên Kiểm Toán
Nhận thông tin về tất cả các hành động được thực hiện bởi các kỹ thuật viên và vai trò của bộ phận hỗ trợ, chẳng hạn như tạo một kỹ thuật, sửa đổi vai trò của bộ phận, xóa kỹ thuật, v.v.
Quản Lý Truy Cập
Tạo các vai trò tùy chỉnh và gán cho người dùng để thực hiện các tác vụ AD cụ thể.
Thực Hiện Các Nhiệm Vụ Trong Active Directory
Theo dõi và hợp lý hóa các hoạt động Active Directory được thực hiện trên toàn tổ chức của người dùng bằng cách sử dụng quy trình làm việc dựa trên phê duyệt.
Tạo Quy Trình Công Việc Tùy Chỉnh Cho Các Nhu Cầu Cụ Thể
Định cấu hình nhiều quy trình công việc với các cấp độ khác nhau, chẳng hạn như người yêu cầu, người đánh giá, người phê duyệt và người thực thi dựa trên bản chất của nhiệm vụ.
Tự Động Gán Nhiệm Vụ Active Directory Cho Kỹ Thuật
Đặt quy tắc để tự động gán nhiệm vụ cho kỹ thuật dựa trên hoạt động, tên miền hoặc mức độ ưu tiên.
Sử Dụng Active Directory Workflow Như Một Công Cụ Tuân Thủ IT
Nhận danh sách tất cả các yêu cầu đã được tạo, phê duyệt, thực hiện hoặc từ chối để có thể được xác minh trong quá trình kiểm tra tuân thủ.
Ngăn Chặn Những Thay Đổi Trái Phép Trong Active Directory
Giám sát các hoạt động của Active Directory để họ không cản trở các chỉ tiêu bảo mật của tổ chức của người dùng.
Nhận Trạng Thái Thẻ Người Dùng Trong Thời Gian Xác Thực
Nhận thông báo qua email hoặc SMS sau mỗi bước xử lý yêu cầu, nghĩa là khi yêu cầu được tạo, xem xét, phê duyệt, thực hiện hoặc từ chối.

ADManager Plus so với các công cụ AD sẵn có

Tính năng Các công cụ AD sẵn có ADManager Plus
Các mẫu báo cáo có sẵn và có thể tùy chỉnh X
Tạo tài khoản và các mẫu báo cáo X
Quy trình tự động với nhiều phê duyệt X
Ủy quyền cho OU và nền tảng nhóm X
Tự động dọn dẹp tài khoản cũ X
Quản lý thời gian truy cập X
Bảng điều khiển có thể tùy chỉnh X

So sánh các phiên bản ADManager Plus

AD Manager Plus Standard
 • Hơn 200 mẫu báo cáo
 • Quản lý người dùng AD
 • Quản lý máy tính AD
 • Quản lý đa phạm vi
 • Duy trì hỗ trợ
 • Quản lý & Báo cáo Office 365
 • Quản lý và báo cáo trao đổi máy chủ
AD Manager Plus Professional
 • Bao gồm mọi thứ trong Standard +
 • Quản lý máy chủ
 • Quản lý thư mục hoạt động OU
 • Lập kế hoạch báo cáo
 • Liên hệ quản lý
 • Quản trị dựa trên OU
 • Quy trình làm việc | Tự động hóa
 • Quản lý GPO
AD Manager Plus Free
 • Hơn 200 mẫu báo cáo
 • Quản lý người dùng AD
 • Quản lý máy tính AD
THÔNG TIN LIÊN HỆ TƯ VẤN PHẦN MỀM BẢO MẬT BẢN QUYỀN TẠI AT7
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ AT7
Địa chỉ: Tầng 2, Thanh Niên Media Building, 345/134 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Website: www.at7.vn | Email: sales@at7.vn

Điện thoại: 028 7300 8098

G_AT7_1