Hệ điều hành Windows

HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS  1. Hệ điều hành Windows là gì? Microsoft Windows (hoặc đơn giản là Windows) là tên của một hệ điều hành dựa trên giao diện người dùng …