Google Compute

Google cloud flatform Cloud Compute Điện toán đám mây (Cloud Compute) do Google cung cấp gồm các giải pháp & sản phẩm  máy ảo với sức mạnh tính toán, cơ …