Hướng dẫn thay đổi mật khẩu Gmail

Thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu

Bạn có thể đổi mật khẩu vì lý do bảo mật hoặc đặt lại mật khẩu nếu bạn quên. Mật khẩu cho Tài khoản Google của bạn được dùng để truy cập vào nhiều sản phẩm của Google, như Gmail và YouTube.

Đổi mật khẩu

 1. Mở Tài khoản Google của bạn. Bạn có thể cần đăng nhập.

 2. Trong phần “Bảo mật”, hãy chọn Đăng nhập vào Google.

 3. Chọn Mật khẩu. Bạn có thể cần đăng nhập lại.

 4. Nhập mật khẩu mới của bạn, sau đó chọn Đổi mật khẩu.

Đổi mật khẩu

Đặt lại mật khẩu

1. Thực hiện theo các bước để khôi phục tài khoản. Bạn sẽ được hỏi một số câu hỏi để xác nhận bạn là chủ sở hữu tài khoản. Sau đó, chúng tôi sẽ gửi một email cho bạn. Nếu bạn không nhận được email:

2. Chọn một mật khẩu mà bạn chưa sử dụng với tài khoản này. 

Điều gì xảy ra sau khi bạn đổi mật khẩu

Nếu thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu của mình, bạn sẽ bị đăng xuất ở mọi nơi ngoại trừ:

 • Thiết bị bạn dùng để xác minh danh tính khi bạn đăng nhập.

 • Một số thiết bị có các ứng dụng bên thứ ba mà bạn đã cấp quyền truy cập vào tài khoản.

 • Các thiết bị hữu ích trong nhà mà bạn đã cấp quyền truy cập vào tài khoản.

Đổi mật khẩu

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cài đặt sau đó Google  Tài khoản Google.
 2. Ở trên cùng, hãy nhấn vào mục Bảo mật.

 3. Trong mục “Đăng nhập vào Google”, nhấn vào Mật khẩu. Bạn có thể cần đăng nhập.

 4. Nhập mật khẩu mới của bạn, sau đó nhấn vào Đổi mật khẩu.

Đặt lại mật khẩu

1. Thực hiện theo các bước để khôi phục tài khoản. Bạn sẽ được hỏi một số câu hỏi để xác nhận bạn là chủ sở hữu tài khoản. Sau đó, chúng tôi sẽ gửi một email cho bạn. Nếu bạn không nhận được email:

2. Chọn một mật khẩu mà bạn chưa sử dụng với tài khoản này. 

Điều gì xảy ra sau khi bạn đổi mật khẩu

Nếu thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu của mình, bạn sẽ bị đăng xuất ở mọi nơi ngoại trừ:

 • Thiết bị bạn dùng để xác minh danh tính khi bạn đăng nhập.

 • Một số thiết bị có các ứng dụng bên thứ ba mà bạn đã cấp quyền truy cập vào tài khoản.

 • Các thiết bị hữu ích trong nhà mà bạn đã cấp quyền truy cập vào tài khoản.

Đổi mật khẩu

  1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail Gmail.
  2. Nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn sau đó Cài đặt sau đó tài khoản của bạn sau đó Quản lý Tài khoản Google. Nếu bạn không sử dụng Gmail, hãy truy cập trang myaccount.google.com.

1. Ở trên cùng, hãy nhấn vào mục Thông tin cá nhân.

2. Trong mục “Hồ sơ”, nhấn vào Mật khẩu.

3. Nhập mật khẩu mới của bạn, sau đó chọn Đổi mật khẩu.

Đặt lại mật khẩu

1. Thực hiện theo các bước để khôi phục tài khoản. Bạn sẽ được hỏi một số câu hỏi để xác nhận bạn là chủ sở hữu tài khoản. Sau đó, chúng tôi sẽ gửi một email cho bạn. Nếu bạn không nhận được email:

2. Chọn một mật khẩu mà bạn chưa sử dụng với tài khoản này. 

Điều gì xảy ra sau khi bạn đổi mật khẩu

Nếu thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu của mình, bạn sẽ bị đăng xuất ở mọi nơi ngoại trừ:

 • Thiết bị bạn dùng để xác minh danh tính khi bạn đăng nhập.

 • Một số thiết bị có các ứng dụng bên thứ ba mà bạn đã cấp quyền truy cập vào tài khoản.

 • Các thiết bị hữu ích trong nhà mà bạn đã cấp quyền truy cập vào tài khoản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *