Làm sao để thay đổi trạng thái và tình trạng rảnh/bận trên Gmail?

Thay đổi trạng thái và tình trạng rảnh/bận trên Gmail

Bạn có thể thay đổi trạng thái thành Tự động, Không làm phiền hoặc Vắng mặt.

Thay đổi trạng thái của bạn trên Gmail

 1. Mở Gmail.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Trình đơn Menu .
 3. Từ chỉ báo trạng thái, hãy nhấn vào biểu tượng Mũi tên xuống Xuống .
 4. Chọn khoảng thời gian bạn muốn ẩn thông báo và xuất hiện với trạng thái “Không làm phiền”. 

Lưu ý: Khi ở chế độ “Tự động”, trạng thái của bạn sẽ hiển thị là “Đang hoạt động”.  Nếu bạn không hoạt động trong hơn 15 phút, thì trạng thái của bạn sẽ chuyển thành “Vắng mặt”. 

Tìm hiểu trạng thái trong Gmail

Biểu tượng trạng thái

Nội dung trạng thái

Ý nghĩa trạng thái

Xanh lục

Đang hoạt động

Bạn đang mở ứng dụng Chat.

Đỏ

Không làm phiền

Người dùng đã ẩn thông báo hoặc đang trình bày trong một cuộc họp.

Trắng

Vắng mặt

Bạn chưa kết nối Internet hoặc chưa tương tác trên ứng dụng Chat trong hơn 15 phút.

Thay đổi trạng thái của bạn trên ứng dụng Gmail

 1. Mở ứng dụng Gmail.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Trình đơn Menu .
 3. Từ chỉ báo trạng thái, hãy nhấn vào biểu tượng Mũi tên xuống Xuống.
 4. Chọn: “Tự động” hoặc “Không làm phiền”.
 5. Chọn khoảng thời gian bạn muốn ẩn thông báo và xuất hiện với trạng thái “Không làm phiền”.

Lưu ý: Khi ở chế độ “Tự động”, trạng thái của bạn sẽ hiển thị là “Đang hoạt động”. Nếu bạn không hoạt động trong hơn 2 phút, thì trạng thái sẽ chuyển thành “Vắng mặt”. 

Tìm hiểu trạng thái trong Gmail

Biểu tượng trạng thái Nội dung trạng thái Ý nghĩa trạng thái
Xanh lục Đang hoạt động Bạn đang mở ứng dụng Chat.
Đỏ Không làm phiền Người dùng đã ẩn thông báo hoặc đang trình bày trong một cuộc họp.
Trắng Vắng mặt Bạn chưa kết nối Internet hoặc chưa tương tác trên ứng dụng Chat trong hơn 2 phút.
 
 

Thay đổi trạng thái của bạn trên ứng dụng Gmail

 1. Mở ứng dụng Gmail.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Trình đơn Menu .
 3. Bên cạnh chỉ báo trạng thái, hãy nhấn vào biểu tượng Mũi tên xuống Xuống. 
 4. Chọn: “Tự động” hoặc “Không làm phiền”.
 5. Chọn khoảng thời gian bạn muốn ẩn thông báo và xuất hiện với trạng thái “Không làm phiền”.

Lưu ý: Khi ở chế độ “Tự động”, trạng thái của bạn sẽ hiển thị là “Đang hoạt động”. Nếu bạn không hoạt động trong hơn 2 phút, thì trạng thái sẽ chuyển thành “Vắng mặt”. 

Tìm hiểu trạng thái trong Gmail

Biểu tượng trạng thái

Nội dung trạng thái

Ý nghĩa trạng thái

Xanh lục

Đang hoạt động

Bạn đang mở ứng dụng Chat.

Đỏ

Không làm phiền

Người dùng đã ẩn thông báo hoặc đang trình bày trong một cuộc họp.

Trắng

Vắng mặt

Bạn chưa kết nối Internet hoặc chưa tương tác trên ứng dụng Chat trong hơn 2 phút.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *