Sử dụng phím tắt của G Suite

Sử dụng phím tắt của G Suite Phím tắt giúp bạn thao tác nhanh hơn mà ít phải dùng chuột. Gmail Chorme Lịch Drive Tài liệu Trang tính Trang trình bày …