Sử dụng phím tắt của G Suite

Sử dụng phím tắt của G Suite

Phím tắt giúp bạn thao tác nhanh hơn mà ít phải dùng chuột.

Gmail  Phím tắt của Gmail

BẬT PHÍM TẮT

  1. Mở Gmail .
  2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Cài đặt  sau đóXem tất cả cài đặt .
  3. Cuộn đến phần Phím tắt và chọn Bật phím tắt.
  4.  Ở dưới cùng, nhấp vào Lưu thay đổi .

Lưu ý: Để xem danh sách đầy đủ các phím tắt, hãy mở Gmail rồi nhấn tổ hợp phím Shift + ?.
Sử dụng ⌘ cho Mac hoặc Ctrl cho Windows, Chrome OS.

Viết email Phím tắt
Soạn thư c
Thêm người nhận Cc ⌘/Ctrl + Shift + c
Chèn đường liên kết ⌘/Ctrl + k
Soạn thư trong thẻ mới  d
Thêm người nhận Bcc  ⌘/Ctrl + Shift + b
Gửi ⌘/Ctrl + Enter

" "

Đọc email Phím tắt
Thư trước trong cuộc trò chuyện đang mở * p
Đánh dấu là đã đọc Shift + i
Mở rộng toàn bộ cuộc trò chuyện * ;
Thư tiếp theo trong cuộc trò chuyện đang mở * n
Đánh dấu là chưa đọc Shift + u
Thu gọn toàn bộ cuộc trò chuyện * :

" "

Định dạng văn bản Phím tắt
Đậm ⌘/Ctrl + b
Gạch dưới ⌘/Ctrl + u
Nghiêng ⌘/Ctrl + i
Xóa định dạng /Ctrl + \

" "

Tương tác với một email Phím tắt
Chọn cuộc trò chuyện x
Thêm cuộc trò chuyện vào Tasks  Shift + t 
Tạm ẩn b
Lưu trữ e
Trả lời r
Trả lời tất cả a
Chuyển tiếp f

" "

Phân loại email Phím tắt
Đánh dấu là quan trọng hoặc = 
Đánh dấu là không quan trọng 
Mở trình đơn Gắn nhãn là  l
Chọn cuộc trò chuyện có gắn dấu sao * + s

" "

Di chuyển trong hộp thư đến Phím tắt
Chuyển tới Hộp thư đến g + i
Chuyển đến mục Thư đã gửi  g + t 
Chuyển đến mục Thư nháp g + d
Chuyển đến mục Tất cả thư  g + a

Phím tắt của Trình duyệt Chrome

Lưu ý: Để biết danh sách đầy đủ các phím tắt, hãy xem phím tắt của Chrome.
Sử dụng ⌘ cho máy Mac hoặc Ctrl cho Windows, Chrome OS.

Mở và đóng thẻ Phím tắt
Mở thẻ mới và chuyển đến thẻ đó ⌘/Ctrl + t 
Mở lại thẻ đã đóng gần đây nhất và chuyển đến thẻ đó ⌘/Ctrl + Shift + t
Chuyển đến một thẻ cụ thể ⌘/Ctrl + 1 đến ⌘/Ctrl + 8
Đóng thẻ hoặc cửa sổ bật lên hiện tại  ⌘/Ctrl + w

Mở và đóng cửa sổ Phím tắt
Mở cửa sổ mới  ⌘/Ctrl + n
Mở cửa sổ mới ở Chế độ ẩn danh ⌘/Ctrl + Shift + n
Đóng cửa sổ hiện tại ⌘/Ctrl + Shift + w
Thu nhỏ cửa sổ ⌘ + m
Alt + Dấu cách + n

Sử dụng Trình duyệt Chrome Phím tắt
Tìm kiếm trên web  ⌘ + Option + f
Ctrl + k
Mở trang Tệp đã tải xuống trong thẻ mới ⌘ + Shift + j
Ctrl + j
Mở các tùy chọn để in trang hiện tại ⌘/Ctrl + p
Mở các tùy chọn để lưu trang hiện tại ⌘/Ctrl + s 
Mở tệp từ máy tính trong Trình duyệt Chrome ⌘/Ctrl + o + chọn một tệp
Lưu trang hiện tại làm dấu trang ⌘/Ctrl + d
Chuyển đến thanh địa chỉ ⌘/Ctrl + l
Mở Trình quản lý dấu trang ⌘/Ctrl + Shift + o
Đăng nhập với tư cách là người dùng khác hoặc duyệt với tư cách là khách ⌘/Ctrl + Shift + m
Mở trang Lịch sử trong thẻ mới ⌘ + y
Ctrl + h
Thoát khỏi Trình duyệt Chrome ⌘/Ctrl + Shift + q

Tùy chỉnh Trình duyệt Chrome Phím tắt
Mở trang chủ của bạn trong thẻ hiện tại ⌘/Ctrl + Shift + h
Thu nhỏ mọi nội dung trên trang  ⌘/Ctrl và – 
Phóng to mọi nội dung trên trang ⌘/Ctrl và +
Chuyển mọi nội dung trên trang về kích thước mặc định ⌘/Ctrl + 0

 

 

 

 

 

Lịch Phím tắt của Lịch

BẬT PHÍM TẮT

  1. Trong Lịch Google , nhấp vào Cài Cài đặtsau đóđặt Cài đặt.
  2. Ở bên trái, nhấp vào Phím tắt.
  3. Chọn hộp Bật phím tắt .
  4. Nhấp vào Quay lạiđể quay lại Lịch.

Lưu ý: Để xem danh sách đầy đủ các phím tắt, hãy mở Lịch rồi nhấn Shift + ?.
Sử dụng ⌘ cho Mac hoặc Ctrl cho Windows, Chrome OS." "

Di chuyển trong lịch Phím tắt
Thay đổi chế độ xem lịch sang phạm vi ngày tiếp theo hoặc n 
Di chuyển đến ngày hiện tại t
Làm mới lịch ⌘/Ctrl +r
Chuyển tới trang Cài đặt s

" "

hay đổi chế độ xem lịch Phím tắt
Chế độ xem theo ngày 1 hoặc d
Chế độ xem theo tuần hoặc w
Chế độ xem theo tháng 3 hoặc m
Chế độ xem Lịch biểu 5 hoặc a

" "

Tạo và chỉnh sửa sự kiện Phím tắt
Tạo sự kiện mới c
Xem thông tin chi tiết về sự kiện e
Xóa sự kiện Xóa
Hoàn tác z
Lưu sự kiện (từ trang thông tin chi tiết về sự kiện) ⌘/Ctrl + s
Quay trở lại các ô lịch từ trang thông tin chi tiết về sự kiện Esc

" "

Chuyển đến Tasks và Keep

Sử dụng Google Keep và Google Tasks trong bảng điều khiển bên khi bạn ở trong giao diện Lịch.

Phím tắt

Để chuyển tới bảng điều khiển bên, hãy sử dụng các phím tắt sau:

Windows Ctrl + Alt + . hoặc Ctrl + Alt + , 
Chromebook Alt + Shift + . hoặc Alt + Shift + ,
Máy Mac Option + ⌘ +. hoặc Option + ⌘ +,

 

" "   Phím tắt của Drive

Lưu ý: Để xem danh sách đầy đủ các phím tắt, hãy mở Google Drive rồi
nhấn Shift + ?.

Sử dụng ⌘ cho Mac hoặc Ctrl cho WindowsChrome OS.

" "

Tạo thư mục và tệp Phím tắt
Tài liệu Shift + t
Bản trình bày Shift + p
Bảng tính Shift + s
Bản vẽ Shift + d
Thư mục Shift + f
Biểu mẫu Shift + o

" "

Chọn mục Phím tắt
Chọn hoặc bỏ chọn mục  x
Chọn mục tiếp theo bên dưới j
Mũi tên xuống
Chọn mục tiếp theo bên trên k
Mũi tên lên
Chọn mục tiếp bên trái h
Mũi tên trái
Chọn mục tiếp theo bên phải l
Mũi tên phải
Bỏ chọn tất cả  Shift + n

" "

Tương tác với các mục Phím tắt
Mở mục đã chọn Enter + o
Đổi tên mục đã chọn n
Chia sẻ mục đã chọn  .
Chuyển các mục đã chọn sang thư mục mới z
Gắn dấu sao/bỏ dấu sao mục đã chọn s
Hủy thao tác gần đây nhất  ⌘/Ctrl + z

" "

Mở trình đơn Phím tắt
Trình đơn tạo c
Trình đơn thao tác khác a
Trình đơn sắp xếp r
Trình đơn cài đặt t

" "

Di chuyển trong Drive Phím tắt
Chuyển đến bảng thao tác (danh sách thư mục) g + n
g + f
Chuyển đến ngăn chi tiết g + d
Hiển thị hoặc ẩn ngăn chi tiết d
Hiển thị hoặc ẩn ngăn hoạt động i

Phím tắt của Tài liệu

Lưu ý: Để xem danh sách đầy đủ các phím tắt, hãy mở Google Tài liệu rồi nhấn ⌘ + / (Mac) hoặc Ctrl + / (Windows, Chrome OS). 
Sử dụng ⌘ cho Mac hoặc Ctrl cho WindowsChrome OS.

Thao tác thường dùng Phím tắt
Sao chép ⌘/Ctrl + c 
Cắt ⌘/Ctrl + x
Dán ⌘/Ctrl + v 
Dán mà không định dạng  ⌘/Ctrl + Shift + v 
Hoàn tác ⌘/Ctrl + z
Làm lại ⌘/Ctrl + Shift + z
Chèn hoặc chỉnh sửa đường liên kết  ⌘/Ctrl + k
Tìm ⌘/Ctrl + f

Định dạng văn bản Phím tắt
Đậm ⌘/Ctrl + b
Nghiêng ⌘/Ctrl + i
Gạch dưới ⌘/Ctrl + u
Gạch ngang chữ Option/Alt + Shift + 5
Chỉ số trên ⌘/Ctrl + .
Sao chép định dạng văn bản ⌘/Ctrl + Alt + c

Định dạng đoạn Phím tắt
Tăng thụt lề đoạn ⌘/Ctrl + ] 
Giảm thụt lề đoạn ⌘/Ctrl + [ 
Danh sách có đánh số ⌘/Ctrl + Shift + 7
Căn phải  ⌘/Ctrl + Shift + r
Căn trái  ⌘/Ctrl + Shift + l
Danh sách có dấu đầu dòng  ⌘/Ctrl + Shift + 8

Thêm mục bình luận và chú thích cuối trang Phím tắt
Chèn mục bình luận  ⌘/Ctrl + Alt + m
Mở chuỗi thảo luận ⌘/Ctrl + Alt + Shift + a
Chèn chú thích cuối trang  ⌘/Ctrl + Alt + f

" "  Phím tắt của Trang tính

Lưu ý: Để xem danh sách đầy đủ các phím tắt, hãy mở Google Trang tính rồi nhấn Ctrl + / (Windows, Chrome OS) hoặc ⌘ + / (Mac).
Sử dụng ⌘ cho Mac hoặc Ctrl cho WindowsChrome OS.

" "
Thao tác thường dùng Phím tắt
Chọn cột Ctrl + Dấu cách
Chọn hàng Shift + Dấu cách
Chèn đường liên kết ⌘/Ctrl + k
Mở chức năng Khám phá Alt + Shift + x
Chèn trang tính mới Shift + F11
" "
Định dạng ô Phím tắt
Đậm ⌘/Ctrl + b 
Gạch dưới ⌘/Ctrl + u
Nghiêng ⌘/Ctrl + i 
Thêm đường viền phải Option + Shift + 4
Thêm đường viền trên Option + Shift + 1
Xóa tùy chọn định dạng  ⌘/Ctrl + \
Căn giữa  ⌘/Ctrl + Shift + e
Căn phải ⌘/Ctrl + Shift + r
Căn trái ⌘/Ctrl + Shift + l
Thêm đường viền trái Option + Shift + 2
Thêm đường viền dưới Option + Shift + 3
" "
Thay đổi hàng và cột Phím tắt
Ẩn hàng  ⌘/Ctrl + Alt + 9
Nhóm hàng hoặc cột Alt + Shift + Mũi tên phải
Hiện hàng ⌘/Ctrl + Shift + 9
Hủy nhóm các hàng hoặc cột Alt + Shift + Mũi tên trái
" "
Thêm mục ghi chú và bình luận Phím tắt
Chèn/chỉnh sửa mục ghi chú Shift + F2
Chèn mục bình luận  ⌘/Ctrl + Alt + m
Mở chuỗi bình luận ⌘/Ctrl + Alt + Shift + a

Slides  Phím tắt của Trang trình bày

Lưu ý: Để xem danh sách đầy đủ các phím tắt, hãy mở Google Trang trình bày rồi nhấn Ctrl + / (Windows, Chrome OS) hoặc ⌘ + / (Mac).
Sử dụng ⌘ cho Mac hoặc Ctrl cho WindowsChrome OS.

" "

Thao tác thường dùng

Phím tắt

Trang trình bày mới 

Ctrl + m

Chọn tất cả

⌘/Ctrl + a

Mở đường liên kết

Alt + Enter

Không chọn mục nào

⌘/Ctrl + Shift + a

Chèn hoặc chỉnh sửa đường liên kết

Ctrl + k

" "

Định dạng văn bản

Phím tắt

Đậm

⌘/Ctrl + b

Nghiêng

⌘/Ctrl + i

Gạch dưới

⌘/Ctrl + u

Tăng kích thước phông chữ

⌘/Ctrl + Shift + >

Giảm kích thước phông chữ

⌘/Ctrl + Shift + <

Danh sách có dấu đầu dòng

⌘/Ctrl + Shift + 8

" "

Di chuyển và sắp xếp đối tượng

Phím tắt

Nhóm

⌘/Ctrl + Alt + g 

Tách nhóm

⌘/Ctrl + Alt + Shift + g

Dịch lên trên, xuống dưới, sang trái hoặc phải

Các phím mũi tên

Chọn hình tiếp theo

Tab

Chọn hình khối trước

Shift + Tab

" "

Chuyển đổi giữa các trang trình bày

Phím tắt

Di chuyển về trang trình bày trước

Page Up
Mũi tên lên

Di chuyển đến trang trình bày tiếp theo

Page Down
Mũi tên xuống

" "

Thêm mục ghi chú và bình luận

Phím tắt

Chèn mục bình luận

⌘/Ctrl + Alt + m

Nhập mục bình luận hiện tại

Giữ ⌘/Ctrl + Enter

Mở chuỗi bình luận

⌘/Ctrl + Alt + Shift + a

" "

Di chuyển trong bản trình bày

Phím tắt

Mở bảng ghi chú của người thuyết trình

Ctrl + Alt + Shift + s 

Mở bảng ảnh động 

⌘/Ctrl + Alt + Shift + b

""  Các phím tắt của Google Meet

Lưu ý: Để xem danh sách đầy đủ các phím tắt, hãy mở Google Meet và trong cuộc họp video, nhấn Shift +? . Sử dụng ⌘ cho Mac hoặc Ctrl f hoặc Windows , Chrome OS .

""

Kiểm soát

Phim tăt

Bật hoặc tắt máy ảnh

⌘ / Ctrl + e

Tắt tiếng hoặc bật tiếng micrô của bạn

⌘ / Ctrl + d

""

Khả năng tiếp cận

Phim tăt

Thông báo ai hiện đang nói

Shift + ⌘ / Ctrl + Alt + a  rồi  đến s

Thông báo thông tin hiện tại về phòng

Shift + ⌘ / Ctrl + Alt + a  rồi đến  i

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *